Hallerov orgán

Text hesla

Hallerov orgán — zmyslový orgán (chemoreceptor) kliešťov na chodidlách prvého páru nôh, ktorým zaregistrujú svojho budúceho hostiteľa.

Text hesla

Hallerov orgán — zmyslový orgán (chemoreceptor) kliešťov na chodidlách prvého páru nôh, ktorým zaregistrujú svojho budúceho hostiteľa.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hallerov orgán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hallerov-organ