Hallerov orgán

Text hesla

Hallerov orgán — zmyslový orgán (chemoreceptor) kliešťov na chodidlách prvého páru nôh, ktorým zaregistrujú svojho budúceho hostiteľa.

Zverejnené vo februári 2008.

Hallerov orgán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hallerov-organ