Halébíd

Text hesla

Halébíd — obec v juhozápadnej Indii v členskom štáte Karnátaka v Západnom Gháte asi 200 km západne od Bangalúru (v minulosti nazývaná Dórasamudra alebo Dvárasamudra). Mesto tam bolo založené pravdepodobne v 9. stor. V období vlády dynastie Hójašálovcov (Hojšálovcov) 1200 – 1311 hlavné mesto ríše, najväčší rozkvet dosiahlo 1100 – 1350, 1311 počas moslimskej invázie vyplienené. K najvýznamnejším zachovaným pamiatkam patrí Šivov chrám nazývaný Hójašáléšvara, pozostávajúci z dvoch svätýň a unikátneho súvislého reliéfneho pásu v exteriéri s precízne detailne stvárnenými a senzitívne poňatými figurálnymi výjavmi; hinduistické a džinistické chrámy, ktoré sa vyznačujú bohatou kamenárskou výzdobou exteriérov a interiérov typickou pre ornamentálny, tzv. hójašálovský (hojšálovský) štýl.

Text hesla

Halébíd — obec v juhozápadnej Indii v členskom štáte Karnátaka v Západnom Gháte asi 200 km západne od Bangalúru (v minulosti nazývaná Dórasamudra alebo Dvárasamudra). Mesto tam bolo založené pravdepodobne v 9. stor. V období vlády dynastie Hójašálovcov (Hojšálovcov) 1200 – 1311 hlavné mesto ríše, najväčší rozkvet dosiahlo 1100 – 1350, 1311 počas moslimskej invázie vyplienené. K najvýznamnejším zachovaným pamiatkam patrí Šivov chrám nazývaný Hójašáléšvara, pozostávajúci z dvoch svätýň a unikátneho súvislého reliéfneho pásu v exteriéri s precízne detailne stvárnenými a senzitívne poňatými figurálnymi výjavmi; hinduistické a džinistické chrámy, ktoré sa vyznačujú bohatou kamenárskou výzdobou exteriérov a interiérov typickou pre ornamentálny, tzv. hójašálovský (hojšálovský) štýl.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Halébíd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-11-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halebid