Hackert, Jacob Philipp

Text hesla

Hackert [-kert], Jacob Philipp, 15. 9. 1737 Prenzlau – 28. 4. 1807 San Pietro di Careggi, dnes súčasť Florencie — nemecký maliar pôsobiaci v Taliansku.

V ranej tvorbe bol ovplyvnený klasickou barokovou holandskou krajinomaľbou, neskôr si doplnil vzdelanie cestami po Nemecku, Švédsku a Francúzsku. Od 1768 žil v Ríme, kde patril k popredným, tam pôsobiacim nemeckým maliarom. Dielami z tohto obdobia nadviazal na N. Poussina a neoklasicistické princípy (→ klasicizmus). R. 1786 sa stal dvorným maliarom Ferdinanda IV. v Neapole, od 1799 žil vo Florencii. Maľoval najmä krajiny s mytologickou alebo s pastierskou štafážou (Krajina s riekou, 1805), v ktorých nadväzoval na štýl C. Lorraina, ale prejavuje sa v nich i vplyv romantizmu. Veľkú časť jeho diela tvoria veduty slávnych talianskych miest (Civita Castellana, 1775), ktoré boli komerčne veľmi úspešné. Spolupracoval so svojím bratom Johannom Gottliebom Hackertom (*1744, †1773). Pre ruskú cárovnú Katarínu II. Veľkú namaľoval viaceré obrazy námorných bitiek. R. 1787 sa spoznal s J. W. Goethem, ktorý 1811 napísal jeho biografiu.

Text hesla

Hackert [-kert], Jacob Philipp, 15. 9. 1737 Prenzlau – 28. 4. 1807 San Pietro di Careggi, dnes súčasť Florencie — nemecký maliar pôsobiaci v Taliansku.

V ranej tvorbe bol ovplyvnený klasickou barokovou holandskou krajinomaľbou, neskôr si doplnil vzdelanie cestami po Nemecku, Švédsku a Francúzsku. Od 1768 žil v Ríme, kde patril k popredným, tam pôsobiacim nemeckým maliarom. Dielami z tohto obdobia nadviazal na N. Poussina a neoklasicistické princípy (→ klasicizmus). R. 1786 sa stal dvorným maliarom Ferdinanda IV. v Neapole, od 1799 žil vo Florencii. Maľoval najmä krajiny s mytologickou alebo s pastierskou štafážou (Krajina s riekou, 1805), v ktorých nadväzoval na štýl C. Lorraina, ale prejavuje sa v nich i vplyv romantizmu. Veľkú časť jeho diela tvoria veduty slávnych talianskych miest (Civita Castellana, 1775), ktoré boli komerčne veľmi úspešné. Spolupracoval so svojím bratom Johannom Gottliebom Hackertom (*1744, †1773). Pre ruskú cárovnú Katarínu II. Veľkú namaľoval viaceré obrazy námorných bitiek. R. 1787 sa spoznal s J. W. Goethem, ktorý 1811 napísal jeho biografiu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hackert, Jacob Philipp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hackert-jacob-philipp