háčikohlavce

Text hesla

háčikohlavce, Acanthocephala, akantocefaly — kmeň parazitických živočíchov s telom pokrytým ostnatou kutikulou, v ktorého prednej časti sa nachádza zatiahnuteľný chobot s kutikulárnymi háčikmi zavrtávajúcimi sa do steny čreva hostiteľa. Pohybujú sa pomocou silného svalu; nemajú tráviacu sústavu (vyživujú sa osmoticky – potravu prijímajú celým povrchom tela). Nervová sústava háčikohlavcov má hrubý hlavový uzol, z ktorého vybiehajú 2 páry nervov do zadnej časti tela (tam sa spájajú); zmyslovými orgánmi sú hmatové papily na prednom konci tela. Háčikohlavce sú oddeleného pohlavia, oplodňujú sa vnútorne, pričom vo vývine striedajú hostiteľov. Larva (nazývaná aj akantela) žije v telovej dutine vodného bezstavovca, napr. rodu krivák (Gammarus), dospelé háčikohlavce parazitujú v čreve rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Patrí sem okolo 700 druhov.

Zverejnené vo februári 2008.

Háčikohlavce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hacikohlavce