Habima

Text hesla

Habima — izraelský divadelný súbor so sídlom v Tel Avive-Jaffe, historicky jedno z prvých hebrejských divadiel, ktoré výraznou mierou prispelo k rozvoju a socializácii hebrejskej kultúry a jazyka. Založil ho 1909 Nahum Zemach (*1887, †1939) v poľskom Białystoku ako zájazdový amatérsky činoherný súbor (hebrejsky Habima = javisko). R. 1917 sa presťahovalo do Moskvy a pretvorilo sa na divadlo štúdiového typu. V jeho expresívne ladených inscenáciách hraných v hebrejčine zohrávala dôležitú úlohu hudba a tanec. Pôsobili v ňom viacerí významní herci a režiséri, napr. J. B. Vachtangov, ktorý výrazne prispel k jeho profesionalizácii a 1922 vytvoril najslávnejšiu inscenáciu hry Dibuk podľa Szymona Anského. R. 1926 súbor vycestoval na turné po Európe a Amerike a do bývalého ZSSR sa nevrátil. N. Zemah sa s časťou súboru usadil v USA, zvyšná časť sa po vystúpeniach v Palestíne 1927 – 28 vrátila do Európy. R. 1931 sa súbor usadil v Palestíne, 1932 v Tel Avive. Od 1945 má vlastnú budovu, od 1948 je považovaný za židovské národné divadlo, 1958 dostal oficiálny štatút a bol premenovaný na Národné divadlo Izraela, od 1970 pôsobí v novej divadelnej budove (rekonštruovanej 2012).

Text hesla

Habima — izraelský divadelný súbor so sídlom v Tel Avive-Jaffe, historicky jedno z prvých hebrejských divadiel, ktoré výraznou mierou prispelo k rozvoju a socializácii hebrejskej kultúry a jazyka. Založil ho 1909 Nahum Zemach (*1887, †1939) v poľskom Białystoku ako zájazdový amatérsky činoherný súbor (hebrejsky Habima = javisko). R. 1917 sa presťahovalo do Moskvy a pretvorilo sa na divadlo štúdiového typu. V jeho expresívne ladených inscenáciách hraných v hebrejčine zohrávala dôležitú úlohu hudba a tanec. Pôsobili v ňom viacerí významní herci a režiséri, napr. J. B. Vachtangov, ktorý výrazne prispel k jeho profesionalizácii a 1922 vytvoril najslávnejšiu inscenáciu hry Dibuk podľa Szymona Anského. R. 1926 súbor vycestoval na turné po Európe a Amerike a do bývalého ZSSR sa nevrátil. N. Zemah sa s časťou súboru usadil v USA, zvyšná časť sa po vystúpeniach v Palestíne 1927 – 28 vrátila do Európy. R. 1931 sa súbor usadil v Palestíne, 1932 v Tel Avive. Od 1945 má vlastnú budovu, od 1948 je považovaný za židovské národné divadlo, 1958 dostal oficiálny štatút a bol premenovaný na Národné divadlo Izraela, od 1970 pôsobí v novej divadelnej budove (rekonštruovanej 2012).

Zverejnené vo februári 2008.

Habima [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habima