Haberova-Boschova metóda

Text hesla

Haberova-Boschova metóda [-šo-] — metóda výroby amoniaku z dusíka a vodíka pri zvýšenej teplote a tlaku katalyzovaná aktivovaným železom. V priemyselnom meradle bola prvý raz použitá v roku 1913 v Nemecku v závodoch BASF v Oppau (dnes časť Ludwigshafenu) a používa sa dodnes. Aplikácia Haberovej-Boschovej metódy umožnila rozvoj technológie výroby kyseliny dusičnej, priemyselných dusíkatých hnojív, komerčných výbušnín a i. Je pomenovaná podľa F. Habera a C. Boscha.

Zverejnené vo februári 2008.

Haberova-Boschova metóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haberova-boschova-metoda