Haberernová-Trančíková, Mira

Text hesla

Haberernová-Trančíková, Mira, 22. 1. 1939 Bratislava — slovenská maliarka, dcéra E. Bellušovej.

R. 1952 – 57 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, 1957 – 62 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení monumentálneho maliarstva u P. Matejku a na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Na zač. 60. rokov 20. stor. sa pripojila k výstavným aktivitám skupiny Konfrontácie. Vo svojich maľbách používala štrukturálne výrazné materiály, prechádzala až k reliéfnym objektom s uplatnením ready-madu. Venovala sa fantazijnej figurácii vychádzajúcej zo surrealizmu a estetiky škaredosti (Sen mŕtvych očí, 1965). Koncom 60. rokov 20. stor. ju zaujali pop-art a nová figurácia, vytvárala šité figurálne objekty (Postavy, 1969), ktoré inštalovala ako environment (od obrazu ako objektu smerovala k environmentu). Vytvorila i niekoľko diel pre architektúru.

Popis ilustrácie

Mira Haberernová-Trančíková: Portrét VIII., 1966, Slovenská národná galéria

Zverejnené vo februári 2008.

Haberernová-Trančíková, Mira [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haberernova-trancikova-mira