Habbáš, Georges

Text hesla

Habbáš, Georges, prezývaný al-Hakím, Doktor, 2. 8. 1926 Al-Lud, Palestína, dnes Lod (neďaleko Tel Avivu-Jaffy), Izrael – 26. 1. 2008 Ammán — palestínsky radikálny vodca. Vyštudoval medicínu na Americkej univerzite v Bejrúte a od 1951 pracoval ako lekár v palestínskych táboroch a neskôr v nemocnici v jordánskom Ammáne. R. 1951 – 52 spoluzakladateľ Arabského nacionalistického hnutia, 1958 – 61 pôsobil v Sýrii, od 1961 v Bejrúte, od 1992 v Jordánsku. R. 1967 zakladateľ a do 2000 generálny tajomník radikálneho marxisticko-leninského Ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP), ktorý vyznával medzinárodný terorizmus ako jediný spôsob boja za vytvorenie palestínskeho štátu a nepodriadil sa autorite J. Arafáta i jeho Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP). Spoluorganizoval viaceré teroristické útoky proti Izraelu, PFLP spolupracoval napr. so skupinou Čierny september. Po podpise mierových dohôd 1993 v Osle medzi OOP a Izraelom (J. Arafát sa zaviazal skončiť s terorizmom voči Izraelu) Habbáš naďalej ignoroval spoluprácu s J. Arafátom, pokračoval v teroristických útokoch a nadviazal kontakty s radikálnymi islamistickými organizáciami Hamas a Islamský džihád. R. 2000 sa funkcie zo zdravotných príčin vzdal (nahradil ho Abú Alí Mustafa).

Zverejnené vo februári 2008.

Habbáš, Georges [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habbas-georges