Haacke, Hans

Text hesla

Haacke [háke], Hans, 12. 8. 1936 Kolín nad Rýnom — nemecký konceptuálny umelec pôsobiaci v USA.

Od 1965 žije v New Yorku, kde 1967 – 2002 pôsobil na prestížnej umeleckej škole Cooper Union for the Advancement of Science and Art; 1979 profesor. V raných dielach bol ovplyvnený tašizmom, neskôr sa zameral na skúmanie fyzikálnych procesov a biologických systémov (živé zvieratá a rastliny), uplatňoval súbory priamych fyzikálnych experimentov, pracoval napríklad s rozličnými skupenstvami vody alebo s vetrom (Kondenzačná kocka, 1963 – 65). Známy je konceptuálnymi inštaláciami a objektmi, v ktorých kriticky poukazuje najmä na finančné a politické pozadie súčasnej spoločnosti a výtvarného umenia. Od konca 60. rokov 20. storočia sa venoval politickým, ekologickým a sociálnym témam, v kontroverzných dielach kritizoval napr. obchod s nehnuteľnosťami na Manhattane a rasovú diskrimináciu (Globálny trh, 1986). Vytvára objekty, ktoré hraničia s ready-made, sochy, maľby, inštalácie, fotografie, grafiku, plagáty, pracuje s plánmi, fotografiami a vyhláseniami. R. 2000 boli jeho diela inštalované na nádvorí Ríšskeho snemu (Reichstag) v Berlíne.

Zverejnené vo februári 2008.

Haacke, Hans [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haacke-hans