H-2

Text hesla

H-2 — hlavný histokompatibilný komplex pri myšiach (Mus musculus); jeho genetická oblasť sa nachádza na 17. chromozóme.

Zverejnené vo februári 2008.

H-2 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/h-2