Grossinger, Ján Kristián

Text hesla

Grossinger, Ján Kristián, 27. 9. 1728 Komárno – 2. 1. 1803 tamže — uhorský prírodovedec. Profesor jazykov, filozofie a teológie na jezuitských školách v Trnave, Košiciach (zriadil tam malé prírodovedné múzeum), Trenčíne, Győri, Viedni, Skalici a Bratislave. Ako vojenský kurát precestoval Uhorsko, na cestách robil výskumy a zbieral prírodovedný materiál. V prvých piatich zväzkoch svojho hlavného diela Všeobecný prírodopis Uhorska podľa troch ríš prírody (Universa historia physica regni Hungariae, secundum tria naturae regna digesta, 1793 – 97) sa zaoberal históriou prírodných vied v Uhorsku, faunou (najmä hmyzom, rybami, obojživelníkmi a vtákmi) a dendrológiou, ďalšie 4 zväzky, v ktorých opisuje flóru, horniny, minerály a vodstvo, zostali v rukopise.; v dodatku uvádzal názvy po maďarsky, latinsky, nemecky a slovensky.

Zverejnené vo februári 2008.

Grossinger, Ján Kristián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/grossinger-jan-kristian