Gorm Starý

Text hesla

Gorm Starý, okolo 860 – okolo 940 — dánsky kráľ, otec Haralda I. Modrozubého. Vytvoril jednotné dánske kráľovstvo, stal sa zakladateľom dánskej kráľovskej dynastie so sídlom v Jellingu. Podporoval zosilnenie kresťanskej misijnej činnosti, sám však zostal pohanom. V Jellingu sa dodnes nachádzajú mohyly Gorma Starého a jeho manželky Tyry, ktorá je na runovom kameni nazvaná Danmarkarbót (Obnoviteľka Dánska).

Zverejnené vo februári 2008.

Gorm Starý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gorm-stary