Goodpasturov syndróm

Text hesla

Goodpasturov syndróm [gudpásčerov] — rýchlo progredujúca glomerulonefritída, pri ktorej sa protilátky viažu nielen na bazálnu membránu glomerulárnych kapilár, ale aj na bazálne membrány kapilár pľúc. Autoimunitné ochorenie charakteristické hematúriou, hemoptýzou (vykašliavanie krvi), kašľom, dýchavičnosťou a rýchlym vznikom obličkovej nedostatočnosti. Pľúcne príznaky zvyčajne predchádzajú poškodeniu obličiek. Liečba: podávanie kortikoidov, imunosupresív, plazmaferéza. Nazvaný podľa amerického patológa Ernesta Williama Goodpastura (*1886, †1960), ktorý ochorenie v roku 1919 opísal ako prvý.

Zverejnené vo februári 2008.

Goodpasturov syndróm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/goodpasturov-syndrom