Goodman, Benny

Text hesla

Goodman [gúdmen], Benny, vlastným menom Benjamin David Goodman, 30. 5. 1909 Chicago – 13. 6. 1986 New York — americký klarinetista, skladateľ a kapelník, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov swingu.

Od 16 rokov hral v profesionálnom orchestri Bena Pollacka (*1903, †1971), neskôr hrával v New Yorku s príležitostnými zostavami a v roku 1934 zostavil vlastný swingový orchester. Jeho big band bol kompromisom medzi hudbou harlemských tančiarní a umeleckým džezom a ako jeden z prvých orchestrov s hudobníkmi rôznej farby pleti odbúraval rasové rozdiely. Pomohol preniknúť džezu do koncertných siení – legendárnym sa stal jeho koncert v Carnegie Hall (nahraný aj na dlhohrajúcu platňu, Carnegie Hall Concert, 1938). Od 1935 viedol popri orchestrálnom aj komorné zoskupenia – trio (Teddy Wilson, *1912, †1986; Gene Krupa, *1909, †1973), kvarteto (trio a Lionel Hampton, *1908, †2002), neskôr sexteto (s gitaristom Charliem Christianom, *1916, †1942). Od 50. rokov 20. stor. žil zväčša v ústraní a formácie hudobníkov zostavoval len príležitostne (európske zájazdy, napr. Moskva 1962, Praha 1972). Bol aj interpretom klasickej hudby, viacerí skladatelia mu venovali sólové koncerty (Paul Hindemith, Aaron Copland) a komorné skladby (Béla Bartók). Tón Goodmanovho klarinetu zbavený širokého vibrata bol priezračný a vďaka dokonalej technike čitateľný aj vo vysokých polohách. Významné nahrávky: The Birth of Swing, Avalon, B. G. On The Air, B. G. Sextet, B. G. in Moscow, Seven Come Eleven.

Text hesla

Goodman [gúdmen], Benny, vlastným menom Benjamin David Goodman, 30. 5. 1909 Chicago – 13. 6. 1986 New York — americký klarinetista, skladateľ a kapelník, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov swingu.

Od 16 rokov hral v profesionálnom orchestri Bena Pollacka (*1903, †1971), neskôr hrával v New Yorku s príležitostnými zostavami a v roku 1934 zostavil vlastný swingový orchester. Jeho big band bol kompromisom medzi hudbou harlemských tančiarní a umeleckým džezom a ako jeden z prvých orchestrov s hudobníkmi rôznej farby pleti odbúraval rasové rozdiely. Pomohol preniknúť džezu do koncertných siení – legendárnym sa stal jeho koncert v Carnegie Hall (nahraný aj na dlhohrajúcu platňu, Carnegie Hall Concert, 1938). Od 1935 viedol popri orchestrálnom aj komorné zoskupenia – trio (Teddy Wilson, *1912, †1986; Gene Krupa, *1909, †1973), kvarteto (trio a Lionel Hampton, *1908, †2002), neskôr sexteto (s gitaristom Charliem Christianom, *1916, †1942). Od 50. rokov 20. stor. žil zväčša v ústraní a formácie hudobníkov zostavoval len príležitostne (európske zájazdy, napr. Moskva 1962, Praha 1972). Bol aj interpretom klasickej hudby, viacerí skladatelia mu venovali sólové koncerty (Paul Hindemith, Aaron Copland) a komorné skladby (Béla Bartók). Tón Goodmanovho klarinetu zbavený širokého vibrata bol priezračný a vďaka dokonalej technike čitateľný aj vo vysokých polohách. Významné nahrávky: The Birth of Swing, Avalon, B. G. On The Air, B. G. Sextet, B. G. in Moscow, Seven Come Eleven.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 21. januára 2021.

citácia

Goodman, Benny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/goodman-benny