geotropizmus

Text hesla

geotropizmus [gr.] — orientačný rastový pohyb rastlinných orgánov ovplyvnený gravitáciou, najdôležitejší tropizmus väčšiny prisadnutých rastlín. Pohyb v smere zemskej príťažlivosti (smerom dolu) je pozitívne geotropický (najmä hlavné korene), v smere proti zemskej príťažlivosti (smerom hore) negatívne geotropický (napr. koleoptily klíčnych rastlín tráv, osi mnohých machov, hlúbiky plodníc húb). Ovíjavé rastliny sú laterálne geotropické.

Zverejnené vo februári 2008.

Geotropizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geotropizmus