geokarpia

Text hesla

geokarpia [gr.] — bot. dozrievanie plodov v zemi, napr. pri rodoch podzemnica (Arachis) a anona (druh Annona rhizantha). Opak: aerokarpia.

Text hesla

geokarpia [gr.] — bot. dozrievanie plodov v zemi, napr. pri rodoch podzemnica (Arachis) a anona (druh Annona rhizantha). Opak: aerokarpia.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Geokarpia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-06-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geokarpia