gastroskopia

Text hesla

gastroskopia [gr.] — diagnostická endoskopická metóda umožňujúca vyšetrenie žalúdka pomocou špeciálneho endoskopu (gastroskopu), spojená s vyšetrením pažeráka a dvanástnika. V súčasnosti sa používajú ohybné gastrofibroskopy pracujúce na princípe tzv. vláknovej optiky (ide o zväzok 15 000 až 30 000 sklených vláken s priemerom 9 – 25 μm, ktoré vedú tzv. studené svetlo zo zdroja mimo vlastného gastroskopu do vzdialenejšieho konca endoskopu, ako aj obraz zo vzdialenejšieho konca endoskopu do okulára). Gastroskop sa zavádza ústami do žalúdka a dvanástnika, pričom sa hodnotia morfologické zmeny a funkčné vlastnosti jednotlivých ich častí (vzhľad sliznice, jej prekrvenie, výrastky, nádorové zmeny), prípadne sa odoberú vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie. Gastroskopia sa využíva napr. na diagnostiku žalúdkových vredov, nádorov žalúdka, krvácania do tráviaceho traktu, ako aj na liečebné účely, napr. na elektrokoaguláciu a laserovú koaguláciu krvácajúcich ciev, odstránenie polypov, vytiahnutie prehltnutých cudzích telies a i.; → endoskopia.

Zverejnené vo februári 2008.

Gastroskopia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gastroskopia