Garrick, David

Text hesla

Garrick [gerik], David, 19. 2. 1717 Hereford – 20. 1. 1779 Londýn — anglický herec a dramatik. V rokoch 1747 – 76 jeden z riaditeľov divadla Covent Garden, súčasne zodpovedný aj za repertoár a inscenácie v Drury Lane Theatre. Považovaný za jedného z najvýznamnejších anglických hercov všetkých čias. Zakladateľ novej hereckej školy; oproti dovtedajšiemu deklamačnému manieru vytváral psychologicky pravdivejší, prirodzenejší štýl, ako aj konkrétnejšiu a individuálnejšiu charakterizáciu postáv. Uplatňoval široký výrazový register: premenlivú mimiku tváre, expresívny telesný výraz, rozvinuté neverbálne konanie. Vynikol v dielach alžbetínskych dramatikov, najmä v hrách W. Shakespeara (Kráľ Lear, Macbeth, Hamlet). Po skúsenosti s kontinentálnym divadlom zreformoval aj inscenačné praktiky: zaviedol realistickejšie inscenovanie, zrušil umiestnenie prominentných divákov na javisku (podobne ako vo Francúzsku Voltaire), zaslúžil sa o zlepšenie svetelného parku a zariadenia javiska, angažoval scénického výtvarníka.

Zverejnené vo februári 2008.

Garrick, David [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/garrick-david