Galéria Ignáca Bizmayera

Text hesla

Galéria Ignáca Bizmayera — galéria v Modre založená v roku 1994 v rámci konania Svetového kongresu keramikárov, od roku 1995 jedna z expozícií Múzea Ľ. Štúra v Modre (založené 1965 ako súčasť Slovenskej národnej knižnice v Martine, 2006 začlenené do Slovenského národného múzea). Od roku 2012 súčasť Múzea slovenskej keramickej plastiky. Prezentuje dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej keramickej figurálnej tvorby I. Bizmayera. Vystavené diela pochádzajú prevažne zo zbierkového fondu Múzea Ľ. Štúra, Mestského múzea v Bratislave a z majetku autora. Je situovaná v priestoroch renesančnej bašty mestského opevnenia z 1. polovice 17. stor.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 29. októbra 2020.

Galéria Ignáca Bizmayera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galeria-ignaca-bizmayera