Fuchs, Leonhart

Text hesla

Fuchs, Leonhart, 17. 1. 1501 Wemding – 10. 5. 1566 Tübingen — nemecký botanik a lekár. Autor klasického botanického diela De historia stirpium (1542), v ktorom abecedne zoradené rastliny opísal najmä z farmaceutického hľadiska (liečebné účinky, čas zberu ap.) a doplnil ho celostránkovými ilustráciami dovtedy neznámych rastlín a opisom miest ich výskytu. Inšpiroval sa niektorými dielami gréckych a latinských klasikov, najmä Dioskurida Pedania.

Zverejnené v júli 2005.

Fuchs, Leonhart [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fuchs-leonhart