fruktivor

Text hesla

fruktivor [lat.] — jedinec živiaci sa rôznymi plodmi rastlín (ovocím), napr. rôzne druhy hmyzu a veverice.

Zverejnené v júli 2005.

Fruktivor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fruktivor