Frič, Martin

Text hesla

Frič, Martin, aj Mac Frič, pseudonym Mac Ferry, 29. 3. 1902 Praha – 26. 8. 1968 tamže — český filmový a divadelný herec a režisér, prasynovec Josefa Václava Friča.

Ako herec začínal v pražskom kabarete Červená sedma, neskôr pôsobil v divadlách Rokoko, Varieté a Revoluční scéna. V roku 1920 sa podieľal na založení kabaretu Moderna v Bratislave, pod menom Mac Ferry vystupoval ako gitarista a imitátor. Po návrate do Prahy sa okrem kabaretného herectva venoval navrhovaniu plagátov, kresleniu reklám, písaniu scenárov a stvárňovaniu epizódnych úloh v nemých filmoch. V roku 1922 zaujal spolu s Emanom Fialom scenárom k filmu Proč se nesměješ? a 1924 na seba herecky upozornil vo filme Karla Lamača Chyťte ho!. V roku 1928 režijne debutoval so svojím nemým filmom Páter Vojtěch.

V 30. rokoch 20. stor. sa stal jedným z najproduktívnejších a najúspešnejších režisérov. Svoj prvý zvukový film Dobrý voják Švejk (1931) nakrútil v hlavnej úlohe so Sašom Rašilovom, úspešné komédie To neznáte Hadimršku (1931), Anton Špelec, ostrostřelec (1932) a Tři vejce do skla (1937) s Vlastom Burianom, Život je pes (1933) s Hugom Haasom, Kristián (1939) s Oldřichom Novým. Študentské prostredie humorne zachytil v úspešných komédiách Škola základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy duše (1939). S Janom Werichom a Jiřím Voskovcom nakrútil sociálnokritické veselohry Hej rup! (1934) a Svět patří nám (1937). K spolupráci s Janom Werichom sa neskôr vrátil vo filme Císařův pekař – Pekařův císař (1951). V roku 1935 nakrútil na Slovensku film Jánošík v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom. K vrcholom jeho dramatickej tvorby patria filmy Hvězda zvaná Pelyněk (1964) a Lidé z maringotek (1966).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 22. februára 2021.

Frič, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fric-martin