fosílny

Text hesla

fosílny [lat.] — skamenelý; predveký; opak: recentný. Fosílny organizmus – organizmus známy zo skamenelých zvyškov alebo odtlačkov pochádzajúcich z minulých geologických dôb. Prenesene aj ancestrálny (z francúzskeho ancestral – zdedený po predkoch).

Zverejnené v júli 2005.

Fosílny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fosilny