Fára, Libor

Text hesla

Fára, Libor, 12. 9. 1925 Praha – 3. 3. 1988 tamže — český maliar, grafik a scénický a kostýmový výtvarník, manžel Anny Fárovej. Absolvoval Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe. V 50. rokoch 20. stor. spolupracoval so skupinou okolo K. Teigeho a s Divadlom E. F. Buriana (pokračovanie bývalého D 34), 1962 – 68 s divadlom na Zábradlí (Kráľ Ubu, 1964; Čakanie na Godota, 1965; a i.), 1969 – 72 s Činoherným klubom, 1956 – 57 bol členom skupiny Máj.

Patril k zakladateľom akčnej scénografie. Jeho tvorba vychádza zo surrealistickej poetiky absurdnosti, ktorú uplatnil v abstraktnejšej forme blížiacej sa k magickej znakovosti, a z džezu. Vytváral obrazy, frotáže, asambláže (súbor Hracie stoly, 1966 – 67), koláže (cyklus Černá neděle, 1981), objekty, knižnú a časopiseckú grafiku (časopis Divadlo, 1958 – 70), divadelné plagáty, pozvánky a i. Od 60. rokov 20. stor. pracoval s fotografiou.

Text hesla

Fára, Libor, 12. 9. 1925 Praha – 3. 3. 1988 tamže — český maliar, grafik a scénický a kostýmový výtvarník, manžel Anny Fárovej. Absolvoval Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe. V 50. rokoch 20. stor. spolupracoval so skupinou okolo K. Teigeho a s Divadlom E. F. Buriana (pokračovanie bývalého D 34), 1962 – 68 s divadlom na Zábradlí (Kráľ Ubu, 1964; Čakanie na Godota, 1965; a i.), 1969 – 72 s Činoherným klubom, 1956 – 57 bol členom skupiny Máj.

Patril k zakladateľom akčnej scénografie. Jeho tvorba vychádza zo surrealistickej poetiky absurdnosti, ktorú uplatnil v abstraktnejšej forme blížiacej sa k magickej znakovosti, a z džezu. Vytváral obrazy, frotáže, asambláže (súbor Hracie stoly, 1966 – 67), koláže (cyklus Černá neděle, 1981), objekty, knižnú a časopiseckú grafiku (časopis Divadlo, 1958 – 70), divadelné plagáty, pozvánky a i. Od 60. rokov 20. stor. pracoval s fotografiou.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Fára, Libor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fara-libor