extravazát

Text hesla

extravazát [lat.] — krv alebo miazga (lymfa), ktorá vystúpila mimo krvných, resp. miazgových (lymfatických) ciev.

Zverejnené v júli 2005.

Extravazát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/extravazat