exalbuminózne semeno

Text hesla

exalbuminózne semeno — semeno bez prítomnosti živných (zásobných) pletív (endospermu alebo perispermu); bezbielkové semeno. Väčšina zásobných pletív sa v čase zrelosti exalbuminózneho semena spotrebovala na jeho vývin a dozrievanie (obzvlášť na vývin jeho klíčnych listov), napr. pri rode fazuľa (Phaseolus). Opak: albuminózne semeno.

Zverejnené v júli 2005.

Exalbuminózne semeno [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exalbuminozne-semeno