Evianské dohody

Text hesla

Evianské dohody — dohody o prímerí a poskytnutí nezávislosti Alžírsku podpísané v marci 1962 vo francúzskom meste Évian-les-Bains medzi Francúzskom a alžírskymi zástupcami Frontu národného oslobodenia. Dohody ukončili mnohoročnú národnooslobodzovaciu vojnu v Alžírsku (1954 – 1962), následne boli referendami schválené v obidvoch krajinách (v apríli 1962 vo Francúzsku, v júli 1962 v Alžírsku). Alžírsko, ktoré dovtedy tvorilo tri departementy Francúzska, získalo samostatnosť.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 20. októbra 2020.

Evianské dohody [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/evianske-dohody