esenciálny

Text hesla

esenciálny [lat.] — podstatný; lek. samostatný, neznámeho pôvodu (o chorobe); označenie ochorenia, ktorého podstata nie je známa a nevyplýva z iného známeho stavu alebo ochorenia (napr. esenciálna hypertenzia).

Zverejnené v júli 2005.

Esenciálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/esencialny