er-forma

Text hesla

er-forma [nem. + lat.] — forma rozprávania príbehu v 3. osobe (nem. er = on), v ktorej rozprávač zaujíma postavenie objektívneho pozorovateľa a spravidla nemá výraznejší podiel na vlastnom vývine deja; zväčša ide o autorské rozprávanie. Protikladom k er-forme je ich-forma; vývoj románu 20. stor. však túto protikladnosť do veľkej miery stiera.

Text hesla

er-forma [nem. + lat.] — forma rozprávania príbehu v 3. osobe (nem. er = on), v ktorej rozprávač zaujíma postavenie objektívneho pozorovateľa a spravidla nemá výraznejší podiel na vlastnom vývine deja; zväčša ide o autorské rozprávanie. Protikladom k er-forme je ich-forma; vývoj románu 20. stor. však túto protikladnosť do veľkej miery stiera.

Zverejnené v júli 2005.

Er-forma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/er-forma