epóda

Text hesla

epóda [gr.] — v antickej poetike tretia, záverečná časť trojdielneho spevu chóru, ale i kratší verš strofy, prípadne refrén na konci strofy.

Text hesla

epóda [gr.] — v antickej poetike tretia, záverečná časť trojdielneho spevu chóru, ale i kratší verš strofy, prípadne refrén na konci strofy.

Zverejnené v júli 2005.

Epóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epoda