epigraf

Text hesla

epigraf [gr.] — v antike a stredoveku nápis (často vo forme citátu, gnómy alebo maximy) na pomníkoch a náhrobkoch, ale napr. aj na daroch bohom. Ako carmen epigraphicum (metricky zložený epigraf) sa označoval i čestný nápis na pomníkoch alebo hymnus na poctu bohom. Veršovaný epigraf sa nazýval epigram. Neskôr sa ako epigrafy označovali krátke úryvky z diela, veta či verš umiestnený na začiatku diela alebo jeho časti s úmyslom zdôrazniť jeho základnú myšlienku (→ motto).

Zverejnené v júli 2005.

Epigraf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epigraf