endomycéty

Text hesla

endomycéty [gr.], Endomycetes, Endomycota — trieda ríše huby (Fungi). Vegetatívne štádium tvoria hubové vlákna rozdelené perforovanými priehradkami na jedno- alebo viacjadrové časti, cenocytické podhubie sa vyskytuje zriedkavo. Niektoré skupiny sa rozmnožujú pučaním (obligátnym alebo fakultatívnym, spôsobeným napr. podmienkami prostredia). Bunková stena endomycét vo vegetatívnom štádiu obsahuje chitín, pri pučiacich endomycétach hemicelulózy. Endomycéty sa vyskytujú najmä v pôde. Patria sem napr. niektoré kvasinky.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 12. februára 2018.

Endomycéty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endomycety