Ellenberg, Heinz

Text hesla

Ellenberg, Heinz, 1. 8. 1913 Harburg (dnes časť Hamburgu) – 2. 5. 1997 Göttingen — nemecký botanik a geobotanik. Pôsobil na univerzitách v Hohenheime, 1958 – 66 v Zürichu, 1966 – 81 v Göttingene. Zaoberal sa najmä ekológiou rastlín, študoval vznik a vývoj rastlinných spoločenstiev vo vzťahu k prostrediu. Zakladateľ experimentálnej fytocenológie, autor metódy ekologického hodnotenia vegetácie na základe tzv. ekologických indexov. Inicioval floristické mapovanie strednej Európy. Zaoberal sa flórou a vegetáciou Európy, ako aj Južnej Ameriky, najmä Argentíny, Ekvádoru, Peru a Čile. Hlavné diela: Vegetácia strednej Európy a Álp (Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, 1963, viacero vydaní, posledné 1996 v angličtine), Indexy cievnych rastlín strednej Európy (Ziegerwerte der Gefässpflanzen Mitteleuropas, 1974, 1979).

Zverejnené v júli 2005.

Ellenberg, Heinz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ellenberg-heinz