elementarizmus

Text hesla

elementarizmus [lat.] — umelecký štýl vytvorený v roku 1924 holandským maliarom T. van Doesburgom. Vznikol ako obmena neoplasticizmu skupiny De Stijl. V maľbe ostali dominantné pravé uhly a základné farby, ale nastal posun v kompozícii, a to z prísne vertikálnych a horizontálnych línií na diagonály. To predstavovalo novú dynamiku (inšpirovanú futurizmom), heterogénnosť, energiu, nestálosť a moment prekvapenia. T. van Doesburg nazýval svoje maľby kontrakompozíciami a chápal ich ako najčistejšie vyjadrenie vzbury ľudského ducha proti prírode.

Zverejnené v júli 2005.

Elementarizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/elementarizmus