elegické distichon

Text hesla

elegické distichon [gr.] — v antickom časomernom veršovom systéme spojenie dvoch veršov, v ktorom sa striedajú daktylský hexameter s pentametrom, charakteristické pre elégiu a epigram.

Text hesla

elegické distichon [gr.] — v antickom časomernom veršovom systéme spojenie dvoch veršov, v ktorom sa striedajú daktylský hexameter s pentametrom, charakteristické pre elégiu a epigram.

Zverejnené v júli 2005.

Elegické distichon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/elegicke-distichon