dvojklíčnolistové rastliny

Popis ilustrácie

Dvojklíčnolistové rastliny

Text hesla

dvojklíčnolistové rastliny, Dicotyledonopsida, Magnoliopsida — stromy, kry, polokry alebo byliny, ktoré majú dva protistojné klíčne listy vyvinuté v zárodku (v embryu; uprostred neho je rastový vrchol, z ktorého sa vyvíjajú nadzemné orgány), vajíčka sú ukryté v semenníku uzatvárajúcom jedno- alebo viacsemenný plod. Dvojklíčnolistové rastliny majú vyvinutý hlavný koreň a bočné korene, stonku s druhotne hrubnúcim kambiálnym kruhom (→ eustéla), rôzne listy (jednoduché až zložené) väčšinou s perovitou alebo dlaňovitou žilnatinou a s chýbajúcou listovou pošvou a prevažne päťpočetné kvety s rozlíšeným kalichom a korunou. Vývojovo zrejme staršia trieda krytosemenných rastlín (→ jednoklíčnolistové rastliny) tvoriaca ich najväčšiu časť. Patrí sem asi 10-tisíc rodov s 210 tisícmi druhov.

Zverejnené v máji 2003.

Dvojklíčnolistové rastliny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dvojklicnolistove-rastliny