Ditlevsenová, Tove

Text hesla

Ditlevsenová (Ditlevsen), Tove, 14. 12. 1917 Kodaň – 7. 3. 1976 tamže — dánska prozaička a poetka. V tvorbe venovala pozornosť najmä osudom žien z prostredia veľkomesta, napr. v básnickej zbierke Dievčenská duša (Pigesind, 1939). V básnickej zbierke Ženská duša (Kvindesind, 1955) sa zaoberala analýzou vzťahov mužov a žien. V jej prózach zohrávajú veľkú úlohu osudy zanedbávaných detí a problematika ženských práv. Je autorkou románov Krivda na dieťati (Man gjorde et barn fortrærd, 1941), Ulička detstva (Barndommens gade, 1943), Viliamova izba (Vilhelms værelse, 1975), Tváre (Ansigterne, 1968), esejí Útek od drezu (Flugten frå opvasken, 1959) a i.

Zverejnené v máji 2003.

Ditlevsenová, Tove [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ditlevsenova-tove