diketén

Text hesla

diketén [gr.] — heterocyklická kyslíkatá zlúčenina. Bezfarebná horľavá kvapalina (teplota vzplanutia v otvorenom tégliku 34 °C) ostrého zápachu, nerozpustná vo vode, rozpustná v bežných organických rozpúšťadlách, stredne toxická a dráždivá; teplota varu 127,4 °C, hustota 1,09 g/cm3. Ľahko polymerizuje. Vyrába sa dimerizáciou keténu H2C=C=O vo vežových reaktoroch pri 35 – 40 °C. Adíciou alkoholov, amoniaku, amínov, hydrazínov a i. za súčasného otvorenia kruhu poskytuje deriváty kyseliny acetoctovej, ktoré sú významnými medziproduktmi pri výrobe farbív, liečiv a pesticídov.

Popis ilustrácie

Diketén

Zverejnené v máji 2003.

Diketén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/diketen