diapedéza

Text hesla

diapedéza [gr.] — prestup krvných elementov, najmä leukocytov, z krvného riečiska (osobitne z mikrocirkulácie) neporušenou cievnou stenou do okolitého prostredia (tkaniva). Uskutočňuje sa na začiatku zápalovej reakcie za účasti leukoadhezívnych molekúl na povrchu cirkulujúcich leukocytov a cievnych endotelových buniek. Regulačne ju ovplyvňujú rôzne cytokíny a mediátory zápalu.

Zverejnené v máji 2003.

Diapedéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/diapedeza