dévanágarí

Text hesla

dévanágarí [sanskrt] — písmo používané na zápis sanskrtu (sanskritu), hindčiny a niektorých ďalších jazykov (→ indické písma). Vyvinulo sa z písma bráhmí cez medzistupeň nágarí. Zapisuje sa zľava doprava, nerozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená a je slabičné, čiže každá spoluhláska neoznačená osobitným znakom obsahuje krátke a.

Zverejnené v máji 2003.

Dévanágarí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/devanagari