detektívka

Text hesla

detektívka [lat.] — jeden z najrozšírenejších žánrov zábavnej literatúry. Tematikou detektívky je postupné odhaľovanie záhady (predovšetkým zločinu) v napínavom príbehu. Spravidla je komponovaná podľa schémy konfliktu jednoznačne kladných a záporných síl, pričom spravodlivosť víťazí nad nespravodlivosťou, dobro nad zlom. Jej ústrednou a pravidelne sa vyskytujúcou postavou je detektív (policajný úradník, amatér a pod.). Kým dejové napätie sa v detektívke dosahuje obratným skĺbením jednotlivých častí a prekvapivým riešením, v kriminálnom románe sa riešia psychologické alebo sociálne predpoklady uskutočnenia zločinu a v trileri je v popredí akčnosť deja.

Za zakladateľa detektívky sa považuje E. A. Poe (novely Vražda v ulici Morgue, 1841; Tajomstvo Márie Rogettovej, 1842 – 43; Ukradnutý list, 1844). K najvýznamnejším predstaviteľom detektívky patria É. Gaboriau, W. Collins, v ktorého románe Mesačný kameň (1868) vystupuje prvá postava detektíva v anglickej literatúre (seržant Cuff), neskôr A. C. Doyle, tvorca populárnej postavy detektíva Sherlocka Holmesa, G. K. Chesterton (postava otca Browna), A. Christie (slečna Marplová a Hercule Poirot), D. L. Sayersová, E. S. Gardner (Perry Mason), G. Simenon (komisár Maigret), R. Chandler (detektív Marlowe), E. McBain (detektív Steve Carella), D. Francis a i. V slovenskej literatúre sa detektívnej tvorbe venovala K. Lazarová, P. Andruška, Ľ. Jurík a i. Jej žánrové východiská však využili aj autori umelecky ambicióznejšej literatúry ako P. Vilikovský (Prvá veta spánku) či D. Mitana (Koniec hry).

Zverejnené v máji 2003.

Detektívka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/detektivka