Dassin, Jules

Text hesla

Dassin [dasen], Jules, vlastným menom Julius Dassin, 18. 12. 1911 Middletown, Connecticut – 31. 3. 2008 Atény — americký filmový režisér, scenárista, producent a herec, manžel Meliny Mercouriovej, ktorú 1957 – 66 obsadzoval do hlavných postáv väčšiny svojich filmov.

Po štúdiách v Európe sa vrátil do USA, kde pôsobil ako herec, autor a režisér v divadle a rozhlase. V Hollywoode začínal ako asistent réžie u Alfreda Hitchcocka, v roku 1940 debutoval filmom Zradné srdce (Tell-Tale Heart). Umelecky hodnotnejšie filmy, ktoré sú označované za americkú obdobu talianskych neorealistických filmov, vytvoril až po vojne: Hrubá sila (Brute Force, 1947), Obnažené mesto (The Naked City, 1948), Cesta zlodejov (Thieves’ Highway, 1949), Noc a mesto (Night and the City, 1950). Za pokrokové názory bol prenasledovaný Výborom pre vyšetrovanie neamerickej činnosti, v roku 1950 opustil USA a odišiel do Francúzska. V roku 1954 sa mu gangsterskou drámou Ruvačka medzi mužmi (Du rififi chez les hommes, 1954) podarilo nadviazať na úspechy svojich amerických filmov. Striedavo nakrúcal v rôznych európskych krajinách, najmä v Grécku: Ten, ktorý musí zomrieť (Celui qui doit mourir, 1957), Nikdy v nedeľu (Pote tin Kyriaki, 1960), Faidra (Phaedra, 1962), Sen o vášni (A Dream of Passion, 1978), Krúžok dvoch (Circle of Two, 1980) a i. V roku 1967 nakrútil v USA film s rasovou problematikou Napätie (Uptight) s černošským obsadením.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 28. januára 2021.

Dassin, Jules [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dassin-jules