cytoplazma

Text hesla

cytoplazma [gr.] — starší názov vnútorného, živého obsahu bunky; → základná cytoplazma.

Text hesla

cytoplazma [gr.] — starší názov vnútorného, živého obsahu bunky; → základná cytoplazma.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Cytoplazma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytoplazma