cvik

Text hesla

cvikpoľov. dvojica letiacich slúk pri večernom prelete.

Text hesla

cvikpoľov. dvojica letiacich slúk pri večernom prelete.

Zverejnené v júli 2001.

Cvik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cvik