cvik

Text hesla

cvikpoľov. dvojica letiacich slúk pri večernom prelete.

Text hesla

cvikpoľov. dvojica letiacich slúk pri večernom prelete.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Cvik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cvik