Čunderlík, Marián

Popis ilustrácie

Archaická figúra, 1958, Slovenská národná galéria

Text hesla

Čunderlík, Marián, 31. 1. 1926 Motyčky, okres Banská Bystrica – 1. 10. 1983 Demänovská Dolina — slovenský maliar, grafik a ilustrátor, výtvarný redaktor kníh a časopisov. V rokoch 1949 – 53 študoval monumentálne maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Ľ. Fullu a J. Želibského. Bol členom výtvarnej skupiny Konfrontácie (od 1958). Po odchode z Bratislavy sa usadil v Demänovej.

V tvorbe nadviazal na Fullov odkaz v dekoratívnej a plošnej štylizácii tvarov a vo folklorizme, ale následne ho tvorivo prehodnotil v prospech nonfiguratívnej polohy. Bol jedným z prvých a najvýraznejších predstaviteľov informelu na Slovensku. V analytickom procese maľby hrala významnú úlohu farba, s ktorou narábal ako s autonómnou matériou, a štruktúra. Vrstvením a aktívnymi zásahmi intuitívne hľadal obrazy archetypových, znakových tvarov (Archaická figúra, 1961). Využíval netradičné výrazové prostriedky, napr. industriálny odpad, ktorý odtláčal na plochu obrazu, aby dosiahol špecifické dynamické vzťahy medzi farbou a geometrickou formou. Venoval sa aj koláži a objektu (cykly Zrkadlá, Korpusy a Kože, 60. roky; cykly Satelity a Topografie, 70. roky).

Zverejnené v máji 2003.

Čunderlík, Marián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cunderlik-marian