Colombe, Michel

Popis ilustrácie

Náhrobok bretónskeho vojvodu Františka II. a jeho manželky v katedrále v Nantes, 1499 – 1507

Text hesla

Colombe [kolomb], Michel, okolo 1430 Burgundsko – medzi 17. 10. 1512 a 1515 Tours — francúzsky sochár, predstaviteľ symbiózy gotického štýlu a antiky a ich integrácie do protorenesančného tvaroslovia, brat Jeana Colomba. Pracoval podľa predlôh J. Fouqueta a maliara a portrétistu Jeana Perréala (*medzi 1455 – 60, †okolo 1528). Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí náhrobok bretónskeho vojvodu Františka II. a jeho manželky (1499 – 1507, dnes v katedrále v Nantes) a súsošie Kladenie do hrobu (1496, kláštorný kostol v Solesmes).

Zverejnené v júli 2001.

Colombe, Michel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/colombe-michel