Colombe, Jean

Text hesla

Colombe, Jean, okolo 1430 pravdepodobne Bourges – pred 10. 11. 1498 Bourges — francúzsky maliar (iluminátor a miniaturista), brat Michela Colomba. Pracoval pre viacerých významných patrónov (napr. v rokoch 1486 – 89 pôsobil na savojskom dvore v Chambréry), pričom viedol rozsiahlu iluminátorskú dielňu s viacerými asistentmi. V dielni vytvoril množstvo iluminácií nových i starších rukopisov, spolupracoval s významnými súdobými kaligrafmi z Bourges. Spočiatku maľoval iluminácie v konvenčnom štýle charakteristickom pokojným pôsobením postáv a idylickou krajinou, neskôr vytvoril vlastný expresívny štýl hraničiaci s karikatúrou. K jeho najvýznamnejším dielam patria iluminácie v Knihe hodiniek Louisa de Laval (okolo 1483 – 89, približne 1 200 iluminácií). Pracoval aj na dokončení maliarskej výzdoby rukopisu Prebohatých hodiniek vojvodu z Berry od bratov z Limburgu (práca na nich bola prerušená 1416).

Text hesla

Colombe, Jean, okolo 1430 pravdepodobne Bourges – pred 10. 11. 1498 Bourges — francúzsky maliar (iluminátor a miniaturista), brat Michela Colomba. Pracoval pre viacerých významných patrónov (napr. v rokoch 1486 – 89 pôsobil na savojskom dvore v Chambréry), pričom viedol rozsiahlu iluminátorskú dielňu s viacerými asistentmi. V dielni vytvoril množstvo iluminácií nových i starších rukopisov, spolupracoval s významnými súdobými kaligrafmi z Bourges. Spočiatku maľoval iluminácie v konvenčnom štýle charakteristickom pokojným pôsobením postáv a idylickou krajinou, neskôr vytvoril vlastný expresívny štýl hraničiaci s karikatúrou. K jeho najvýznamnejším dielam patria iluminácie v Knihe hodiniek Louisa de Laval (okolo 1483 – 89, približne 1 200 iluminácií). Pracoval aj na dokončení maliarskej výzdoby rukopisu Prebohatých hodiniek vojvodu z Berry od bratov z Limburgu (práca na nich bola prerušená 1416).

Zverejnené 21. januára 2021.

Colombe, Jean [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/colombe-jean