cizelovanie

Text hesla

cizelovanie [fr.] —

1. spôsob výzdoby a povrchovej úpravy kovových umeleckých predmetov, vytváranie plastických tvarov tepaním zo základnej rovnej alebo vydutej plochy plechu; aj dodatočné jemné opracovanie povrchu na liatych masívnych kovových predmetoch rytím, dlabaním a obrusovaním špeciálnymi nástrojmi (rydlami, pilníkmi, dlátami a i.);

2. prenesene zdokonaľovanie, brúsenie, cibrenie (napr. štýlu).

Zverejnené v júli 2001.

Cizelovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cizelovanie