Cisárová-Mináriková, Eva

Text hesla

Cisárová-Mináriková, Eva, 16. 12. 1945 Cífer, okr. Trnava — slovenská textilná výtvarníčka, manželka I. Minárika. V rokoch 1961 – 65 študovala na Strednej priemyselnej škole textilnej v Brne (odbor textilná designatúra) u významného textilného výtvarníka Bohdana Mrázka (*1931, †2009) a v rokoch 1966 – 72 v ateliéri Voľnej maľby a gobelínu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (u P. Matejku). V rokoch 1990 – 2008 pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1991 založila ateliér Voľnej textilnej tvorby s koncepciou výučby dejín textilu, starých textilných techník a od roku 1995 aj s výučbou reštaurovania historických textílií.

Vytvorila autorsky tkané tapisérie s kópiami fragmentov z neskorogotických gobelínov, konfrontovaných s reliéfnym aj perforovaným väzobným tkaním. Neskôr začala tvoriť aj textilné knihy s kolážami vyšívaných monogramov zo svadobných výbav z 19. stor., kaligrafické uzlové zápisníky a frotážové listy, trojrozmerné miniatúrne textilné objekty a šperky. Od roku 1972 sa venuje výskumu historickej výšivky Spolku Izabella, pričom publikovala i vystavovala ich diela a v roku 2017 skoncipovala a realizovala Pamätnú izbu sakrálnej výšivky Márie Hollósy na farskom úrade v Cíferi. O tejto téme napísala aj publikáciu Mária Hollósy: Znovuobjavené výšivky 1858 – 1945 (2000).

Text hesla

Cisárová-Mináriková, Eva, 16. 12. 1945 Cífer, okr. Trnava — slovenská textilná výtvarníčka, manželka I. Minárika. V rokoch 1961 – 65 študovala na Strednej priemyselnej škole textilnej v Brne (odbor textilná designatúra) u významného textilného výtvarníka Bohdana Mrázka (*1931, †2009) a v rokoch 1966 – 72 v ateliéri Voľnej maľby a gobelínu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (u P. Matejku). V rokoch 1990 – 2008 pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1991 založila ateliér Voľnej textilnej tvorby s koncepciou výučby dejín textilu, starých textilných techník a od roku 1995 aj s výučbou reštaurovania historických textílií.

Vytvorila autorsky tkané tapisérie s kópiami fragmentov z neskorogotických gobelínov, konfrontovaných s reliéfnym aj perforovaným väzobným tkaním. Neskôr začala tvoriť aj textilné knihy s kolážami vyšívaných monogramov zo svadobných výbav z 19. stor., kaligrafické uzlové zápisníky a frotážové listy, trojrozmerné miniatúrne textilné objekty a šperky. Od roku 1972 sa venuje výskumu historickej výšivky Spolku Izabella, pričom publikovala i vystavovala ich diela a v roku 2017 skoncipovala a realizovala Pamätnú izbu sakrálnej výšivky Márie Hollósy na farskom úrade v Cíferi. O tejto téme napísala aj publikáciu Mária Hollósy: Znovuobjavené výšivky 1858 – 1945 (2000).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 6. novembra 2020.

Cisárová-Mináriková, Eva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cisarova-minarikova-eva