chytadlovce

Text hesla

chytadlovce, Tentaculata — kmeň dvojstranne súmerných živočíchov, vývojová vetva prvoústovce. Prisadnuté morské aj sladkovodné živočíchy s telom zloženým z troch oddielov (segmentov): predústneho oddielu, oddielu s ústami a vencom obrvených chytadiel (lofofor) a najväčšieho trupového oddielu, na ktorom sa nachádza väčšia časť tráviacej sústavy v tvare písmena U (análny otvor je v blízkosti úst, ale mimo venca chytadiel), pohlavná sústava a vylučovacia sústava zložená z 1 alebo 2 párov nefrídií, ktoré sa druhotne môžu redukovať. Cievna sústava chytadlovcov je uzavretá, môže sa aj redukovať. Patrí sem okolo 5-tis. druhov rozdelených do 3 tried: chytadlovky, machovky a ramenonožce.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 21. mája 2019.

Chytadlovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chytadlovce